GEBEEZ

An eiser "Gebeezerei" gouf fläissig geschafft!  Rechtzäitig fir d'Rentrée prett gin:

- Päerdsbiergelee, fir nach mei STARK ze gin                                               7,5€ pro Glas

- Mirabellengebeez, fir nach mei SCHEIN ze gin ("en rupture de stock")        5 € pro Glas

- Quetschengebeez mat Kanéil, fir nach mei GLËCK ze hun                            5€ pro Glas

- Drauwengelee, fir nach mei KONZENTRATIOUN ze hun                                    5€ pro Glas

made by Käerzefabrik Peters
made by Käerzefabrik Peters